Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych
UJ Collegium Medicum


31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 5
tel.: +48 (12) 424 73 40; fax: +48 (12) 424 73 80
email: zakazna@cm-uj.krakow.pl



Poradnie




Poradnia Ogólna

telefon: 0124247355

godziny:

 

Poradnia AIDS

telefon 0124247356

godziny:

 

Poradnia Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych

telefon 0124247360

godziny:

 

Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby

telefon 0124247360

godziny:

 



 Ośrodek Komputerowy UJ CM